Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Dnia 21 września 2017 r. w siedzibie Muzeum Regionalnego w Bełchatowie dzięki życzliwości Dyrekcji odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, na którym dokonano podsumowania pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej SPB za ubiegłą kadencję. Wybrano nowy Zarząd i...

Obrońcom Gór Borowskich

W dniach 2 i 3 września 2017 r. delegacje SPB uczestniczyły we mszy św. i uroczystościach rocznicowych poświęconych żołnierzom września. Dnia 2 września delegacja SPB w składzie: wiceprezes Aleksander Frączkowski i członkowie Stanisława Grzybowska oraz Marek Wójcik...