Jadwiga Nadana – pro memoria

W dniu 11 maja 2018 r. o godz. 19.00
w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie
odbył się wieczór wspomnień
o Pani Jadwidze Nadanej.

Konkurs na świąteczną fotografię

Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa ogłasza konkurs na świąteczną fotografię – ,,W Wielkanocnym klimacie”.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Bełchatowa do udziału w naszym konkursie.
Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym obrzędy religijne i świat przyrody splatają się w całość. To czas refleksji i spotkań z bliskimi przy jednym stole. To także czas odnowy duchowej i natury budzącej się do życia. Uwiecznimy te miłe chwile! Zdjęcia /max 2/ należy przesłać na adres tokarekm@poczta.onet.pl. Najciekawsze ujęcia zostaną nagrodzone.
Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest SPB.
2. Tytuł konkursu ,,W Wielkanocnym klimacie”.
3. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Bełchatowa.
4. Każdy uczestnik konkursu może wysłać drogą elektroniczną na wskazany adres maksymalnie 2 zdjęcia w formacie JPG.
5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem, że uczestnik osobiście wykonał zgłoszone zdjęcie i posiada do nich prawa autorskie.
6. Zdjęcia można wysłać do 10.04.2018 r.
7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową do 12.04.2018 r, nagrody zostaną wręczone w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie.

Spotkanie sprawozdawcze

14 marca 2018 r. w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie odbyło się spotkanie sprawozdawcze SPB. Uczestniczyła w nim Pani Prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska, która poinformowała zebranych o planach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w Bełchatowie. Miłym akcentem było wręczenie zgromadzonym członkom SPB najnowszej publikacji muzealnej ,,Bełchatów na karcie pocztowej”.
Następnie prezes SPB p. Grzegorz Siedlecki przedstawił nowy zarząd w składzie: Adam Chęciński – wiceprezes, Marek Tokarek – wiceprezes, Ewa Dziedzic – skarbnik, Anna Mikołajewska – sekretarz, Aleksander Frączkowski – członek, Piotr Kopek – członek. Zmiany Zarządu zostały zgłoszone do KRS. Nowy prezes odczytał sprawozdanie merytoryczne za 2017 r., a p. E. Dziedzic – skarbnik – sprawozdanie finansowe. Ważnym punktem było wystąpienie p. A. Frączkowskiego, który zaproponował aby następnym nagrobkiem do renowacji w 2018 r. na cmentarzu w Bełchatowie stał się nagrobek rodziny Olszewskich – znanych bełchatowskich lekarzy a także zaproszenie Pana Witolda Selerowicza – autora wielu wartościowych i ciekawych artykułów publikowanych w biuletynach SPB – jako Zasłużonego dla Bełchatowa.
Na zebraniu omówiono również plany związane z realizacją projektu – „Niepodległa”, który łączy różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Inicjatywy podejmowane przez SPB w 2017 r. spotykały się z pozytywnym przyjęciem zebranych. Zarząd SPB obiecał kontynuowanie dotychczasowych zadań oraz rozszerzenie form działalności w 2018 r.

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Dnia 21 września 2017 r. w siedzibie Muzeum Regionalnego w Bełchatowie dzięki życzliwości Dyrekcji odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, na którym dokonano podsumowania pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej SPB za ubiegłą kadencję. Wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Przyjęto także program działania I zadania dla nowego zarządu na następną kadencję.

Obrońcom Gór Borowskich

W dniach 2 i 3 września 2017 r. delegacje SPB uczestniczyły we mszy św. i uroczystościach rocznicowych poświęconych żołnierzom września. Dnia 2 września delegacja SPB w składzie: wiceprezes Aleksander Frączkowski i członkowie Stanisława Grzybowska oraz Marek Wójcik złożyli kwiaty na cmentarzu przed pomnikiem i oddali hołd żołnierzom września, a dnia 3 września prezes Arkadiusz Kubik i wiceprezes Grzegorz Siedlecki uczestniczyli na Borowej Górze we mszy św. i złożyli kwiaty przed pomnikiem żołnierzy – obrońcom Gór Borowskich.

Renowacja grobowca Władysława Osmólskiego

22 sierpnia 2017 r. Zarząd SPB na swoim posiedzeniu zatwierdził wykonanie renowacji grobowca ś.p. Władysława Osmólskiego na cmentarzu w Bełchatowie i renowację krzyża i tablicy na grobowcu starego cmentarza w Grocholicach. Stowarzyszenie podkreśla wagę dokonywanych renowacji nagrobków na bełchatowskich cmentarzach. Postanowiono koniecznie ubiegać się o środki finansowe na biuletyn SPB. Zatwierdzono sprawozdanie dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie. Ustalono termin walnego Zebrania SPB na dzień 21 września 2017.

Komisja Historyczna

Dnia 18 września 2017 r.  Komisja Historyczna ustaliła ostateczne tematy dla “Biuletynu” SPB i jego realizację.