W dniu 11 maja 2018 r. o godz. 19.00
w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie
odbył się wieczór wspomnień
o Pani Jadwidze Nadanej.