W rocznicę Wojska Polskiego i święta Maryjnego

15 sierpnia 2017 r. w rocznicę Wojska Polskiego i święta Maryjnego kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej przy kościele NNMP złożyli prezes – Arkadiusz Kubik i Aleksandr Frączkowski.

Odsłonięcie tablicy ks. Potapskiego

21 maja 2017 r. wiceprezes SPB Aleksander Frączkowski uczestniczył w uroczystm odsłonięciu tablicy ks. Potapskiego przy kościele NNMP w Bełchatowie.

20 maja 2017 r. w Piotrkowie Trybunalskim w Sejmiku Stowarzyszeń Województwa Łódzkiego z ramienia Zarządu SPB uczestniczył w zjeździe wiceprezes Grzegorz Siedlecki.

Zebranie Zarządu SPB

6 kwietnia 2017 r. Zarząd SPB dokonał przeglądu aktywności członków i opłacenia składek. Zarząd ustalił, że uroczystość 3 maja 2017 r. – rocznicę Konstytucji 3 Maja przy kościele Matki Kościoła będzie prowadził Arkadiusz Kubik i wiceprezes Grzegorz Siedlecki.

Posiedzenie Zarządu SPB

22 marca 2017 r. odbyliśmy posiedzenie Zarządu SPB w Muzeum Regionalnym, na którym określiliśmy wstępny plan działań Zarządu na 2017 r. Ustalono i wytypowano grobowiec zasłużonego Bełchatowianina – nauczyciela, żołnierza armii Andersa, Władysława Osmólskiego oraz ustalono zadania w tym zakresie.

Pożegnaliśmy Panią Jadwigę Nadaną

Pożegnaliśmy Panią Jadwigę Nadaną

16 marca 2017 r. pożegnaliśmy na cmentarzu w Bełchatowie zasłużoną działaczkę społeczną, ikonę historii Bełchatowa i naszego stowarzyszenia – pierwszą przewodniczącą Komisji Historycznej SPB Panią Jadwigę Nadaną nekrologiem w prasie. Kwiaty złożyli Aleksandr Frączkowski, Grzegorz Siedlecki i Marek Wójcik.

Uroczyste posiedzenie Komisji Historycznej

Odbyło się uroczyste posiedzenie Komisji Historycznej SPB w Muzeum Regionalnym dzięki przychylności Dyrektora Muzeum Marka Tokarka. W czasie spotkania dokonano podsumowania pracy Komisji za 2006 r. Wykonania renowacji nekropolii na cmentarzach Bełchatowa i Grocholic. Podsumowano wydanie kolejnego “Biuletynu nr 21” oraz udziału w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze samorządowe.