14 marca 2018 r. w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie odbyło się spotkanie sprawozdawcze SPB. Uczestniczyła w nim Pani Prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska, która poinformowała zebranych o planach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w Bełchatowie. Miłym akcentem było wręczenie zgromadzonym członkom SPB najnowszej publikacji muzealnej ,,Bełchatów na karcie pocztowej”.
Następnie prezes SPB p. Grzegorz Siedlecki przedstawił nowy zarząd w składzie: Adam Chęciński – wiceprezes, Marek Tokarek – wiceprezes, Ewa Dziedzic – skarbnik, Anna Mikołajewska – sekretarz, Aleksander Frączkowski – członek, Piotr Kopek – członek. Zmiany Zarządu zostały zgłoszone do KRS. Nowy prezes odczytał sprawozdanie merytoryczne za 2017 r., a p. E. Dziedzic – skarbnik – sprawozdanie finansowe. Ważnym punktem było wystąpienie p. A. Frączkowskiego, który zaproponował aby następnym nagrobkiem do renowacji w 2018 r. na cmentarzu w Bełchatowie stał się nagrobek rodziny Olszewskich – znanych bełchatowskich lekarzy a także zaproszenie Pana Witolda Selerowicza – autora wielu wartościowych i ciekawych artykułów publikowanych w biuletynach SPB – jako Zasłużonego dla Bełchatowa.
Na zebraniu omówiono również plany związane z realizacją projektu – „Niepodległa”, który łączy różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Inicjatywy podejmowane przez SPB w 2017 r. spotykały się z pozytywnym przyjęciem zebranych. Zarząd SPB obiecał kontynuowanie dotychczasowych zadań oraz rozszerzenie form działalności w 2018 r.