NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA § 1 Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa, zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem, jest organizacją działającą na terenie miasta Bełchatów oraz związanego z nim regionu górniczo-energetycznego. Siedzibą władz...