Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Dnia 21 września 2017 r. w siedzibie Muzeum Regionalnego w Bełchatowie dzięki życzliwości Dyrekcji odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, na którym dokonano podsumowania pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej SPB za ubiegłą kadencję. Wybrano nowy Zarząd i Komisję...

czytaj dalej

Obrońcom Gór Borowskich

W dniach 2 i 3 września 2017 r. delegacje SPB uczestniczyły we mszy św. i uroczystościach rocznicowych poświęconych żołnierzom września. Dnia 2 września delegacja SPB w składzie: wiceprezes Aleksander Frączkowski i członkowie Stanisława Grzybowska oraz Marek Wójcik...

czytaj dalej

Renowacja grobowca Władysława Osmólskiego

22 sierpnia 2017 r. Zarząd SPB na swoim posiedzeniu zatwierdził wykonanie renowacji grobowca ś.p. Władysława Osmólskiego na cmentarzu w Bełchatowie i renowację krzyża i tablicy na grobowcu starego cmentarza w Grocholicach. Stowarzyszenie podkreśla wagę...

czytaj dalej

NASZE STRUKTURY