Ratujmy zabytki naszych nekropolii. Kwesta 2021.

Tegoroczna kwesta przyniosła rekordową kwotę 16.535,60 zł. Dziękujemy wszystkim darczyńcom i kwestującym na cmentarzach w Bełchatowie i Grocholicach.Szczególne podziękowania kierujemy dla wolontariuszy z Liceum Mickiewicza i Broniewskiego, Szkolnym Kołom Wolontariatu z SP nr 5 (Grocholice) oraz z SP nr 12 (Binków), a także harcerzom i zuchom z SP w Dobiecinie, druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej […]

Przewiń na górę