Ratujmy zabytki naszych nekropolii. Kwesta 2021.


Tegoroczna kwesta przyniosła rekordową kwotę 16.535,60 zł. Dziękujemy wszystkim darczyńcom i kwestującym na cmentarzach w Bełchatowie i Grocholicach.
Szczególne podziękowania kierujemy dla wolontariuszy z Liceum Mickiewicza i Broniewskiego, Szkolnym Kołom Wolontariatu z SP nr 5 (Grocholice) oraz z SP nr 12 (Binków), a także harcerzom i zuchom z SP w Dobiecinie, druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie, przedstawicielom Centrum Kształcenia Praktycznego, Społecznej Akademii Nauk oraz wszystkim wspierającym naszą kwestę niezależnie od poglądów.

Ratujmy zabytki naszych nekropolii. Kwesta 2021.
Przewiń na górę